Έλεγχος Δικτύου με Κάμερα

Διαθέτουμε κάμερα υψηλής ευκρινείας με ολοκληρωμένο σύστημα βιντεοσκόπησης ώστε να προβαίνουμε στον ηλεκτρονικό έλεγχο αποχετεύσεων, για τον άμεσο εντοπισμό όλων των προβλημάτων της αποχέτευσης σας. Έτσι αναγνωρίζουμε εύκολα οποιαδήποτε βλάβη, όπως διαρροή, σπάσιμο ή καθίζηση του αγωγού, ακόμα και υπολείμματα ξένων υλικών.

Μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο αναλαμβάνουμε υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του μηχανολόγου της εταιρείας μας την επισκευή του αποχετευτικού σας δικτύου ή και την αντικατάσταση του εάν χρειάζεται.

PHOTO GALLERY