Καθαρισμοί Αγωγών

Ηλεκτρονικός έλεγχος αποχέτευσης με κάμερα υψηλής ευκρίνειας για να εντοπίσουμε οποιαδήποτε βλάβη όπως διαρροή, σπάσιμο η καθίζηση του αγωγού. Μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο οι ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ MEGA μπορούν να αναλάβουν την αποκατάσταση ή την επισκευή του αγωγού.

PHOTO GALLERY