Καθαρισμοί Αγωγών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το καθαρισμό της αποχέτευσης και κάθε τύπου σωλήνα ανεξάρτητου μεγέθους από ρίζες, τσιμέντα, λύπη κ.α. με βαρέως τύπου ειδικά αποφρακτικά μηχανήματα αναλόγως το πρόβλημα του αγωγού ώστε να λυθεί αποτελεσματικά και ριζικά το πρόβλημα και όχι προσωρινά!

Επίσης αναλαμβάνουμε τη συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου είτε με πιεστικό μηχάνημα υδροβολής υψηλής πίεσης είτε με ηλεκτρικό περιστροφικό μηχάνημα (αναλόγως τον αγωγό και το πρόβλημα) για αποφυγή μελλοντικών φραγών.

PHOTO GALLERY