Η απόφραξη με κάμερα έχει γίνει ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία στον κλάδο των αποχετεύσεων. Πρόκειται για κάμερα ειδικά κατασκευασμένη για να είναι αδιάβροχη και μας επιτρέπει την οπτική επιθεώρηση των αποχετευτικών αγωγών και άλλων σωλήνων που είναι υπόγεια.

Ένας εκπαιδευμένος και εξειδικευμένος τεχνικός εισάγει μια εύκαμπτη ράβδο με μια κάμερα υψηλής ανάλυσης μέσα στις σωλήνες. Η εύκαμπτη ράβδος επιτρέπει στην κάμερα να ταξιδέψει μέσα στην σωλήνα και να την δούμε στο σύνολό της. Η μετάδοση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στον τεχνικό να καθορίσει την κατάσταση του εσωτερικού της σωλήνας και να κατανοήσει τυχόν υφιστάμενα ή πιθανά προβλήματα.