Μega Αποφρακτική

Ο απαραίτητος και σωστός εξοπλισμός για την απόφραξη φρεατίου (ή λεκάνης, νεροχύτη κλπ.) κρίνεται από τη κατασκευή της κάθε αποχέτευσης (όπου σε κάθε οικία, εργοστάσιο κλπ είναι διαφορετική) καθώς και την αίτια που έχει φράξει.

Οπότε σε κάποιες φραγές είναι καλυτέρα να χρησιμοποιηθεί περιστροφικό μηχάνημα και σε κάποιες άλλες πιεστικό μηχάνημα, αυτό κρίνεται μονό από κάποιον τεχνικό που έχει την εμπειρία και τη γνώση του αντικείμενου των αποφράξεων αποχετεύσεων, έτσι ώστε να γίνει σωστή εκτίμηση του προβλήματος και να χρησιμοποιηθεί το σωστό μηχάνημα. Διότι όπως μπορείτε να αντεληφθήτε και μονοί σας, η σωλήνα του νεροχύτη με τη σωλήνα της κεντρικής αποχέτευσης ή και με τη σωλήνα των βρόχινων νερών, συνήθως όλες μεταξύ τους είναι διαφορετικές, έτσι δεν γίνεται να βάζουμε για όλες τις σωληνώσεις το ίδιο μηχάνημα

Γι’ αυτό και πρέπει πάντα να επιλέγετε έναν σωστό επαγγελματία που να έχει όλων των ειδών τα μηχανήματα αποφράξεων όπως πιεστικά αλλά και ηλεκτροκίνητα περιστροφικά μηχανήματα διαφόρων τύπων, ώστε να εξυπηρετηθείτε άμεσα και το πρόβλημα να λυθεί σωστά και όχι προσωρινά.